Sytze Hiemstra

Sytze Hiemstra studeerde Nederlands Recht (specialisatierichtingen civiel recht en strafrecht) aan de Universiteit Leiden. Daar studeerde hij ook Filosofie. Aan het Willem Pompe Instituut rondde hij de specialisatieopleiding Strafrecht af. Sinds 2001 is hij werkzaam als advocaat. Sytze Hiemstra is gespecialiseerd in strafrecht, waaronder cassaties, jeugd- en economisch strafrecht, functioneel strafrecht‚ en administratieve boetes. Daarnaast staat hij geregeld minderjarigen bij op het gebied van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Tot slot staat hij zijn cliënten in voorkomende gevallen ook bij in het arbeidsrecht of wanneer hun uitkering wordt stopgezet en/of ingetrokken of een VOG wordt geweigerd.

Sytze Hiemstra is lid van:

  • de Nederlandse Vereniging Van Strafrecht Advocaten (NVSA);
  • de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken (VCAS);
  • de Vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA);
  • de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV);

Nevenfuncties

  • Voorzitter COBEX van ArtEZ;
  • Lid raad van toezicht POW-ensemble;
  • Examinator en ontwikkelaar lesmodules HBO strafrecht/criminologie bij NTI;
  • Adviseur Cultuurbarbaartjes.nl;
  • Lid adviesraad Koningstein.

Sytze staat in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten ten aanzien van de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

– Strafrecht: waaronder ook jeugdstrafrecht, militair strafrecht, penitentiair recht, financieel economisch strafrecht, milieu strafrecht, fiscaal strafrecht, TBS, slachtofferzaken, vreemdelingen(straf)recht.

hiemstra@hvhadvocaten.nl

06 484 634 00