Sytze Hiemstra

Sytze Hiemstra studeerde Nederlands Recht (specialisatierichtingen civiel recht en strafrecht) aan de Universiteit Leiden. Daar studeerde hij ook Filosofie. Aan het Willem Pompe Instituut rondde hij de specialisatieopleiding Strafrecht af. Sinds 2001 is hij werkzaam als advocaat. Sytze Hiemstra is gespecialiseerd in strafrecht, waaronder cassaties, jeugd- en economisch strafrecht, functioneel strafrecht‚ en administratieve boetes. Daarnaast staat hij geregeld minderjarigen bij op het gebied van ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Tot slot staat hij zijn cliënten in voorkomende gevallen ook bij in het arbeidsrecht of wanneer hun uitkering wordt stopgezet en/of ingetrokken.

Sytze Hiemstra is lid van:

  • de Nederlandse Vereniging Van Strafrecht Advocaten (NVSA);
  • de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken (VCAS);
  • vereniging voor Jeugdrecht Advocaten Amsterdam (JRAA);
  • de Nederlandse Juristen Vereniging (NJV);
  • de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVA).

Nevenfuncties

  • Lid raad van toezicht POW-ensemble.
  • Examinator en ontwikkelaar lesmodules HBO strafrecht/criminologie bij NTI.
  • Adviseur Cultuurbarbaartjes.nl
  • Lid adviesraad Koningstein

hiemstra@hvhadvocaten.nl

06 484 634 00